Historické pozadí stavovského státu

Výkonná moc (exekutiva) České spolkové republiky (ČSR)

Spolkový president Spolkový president je volený v tajných volbách dvoukomorovým spolkovým Parlamentem na zákonem danou dobu, je současně předsedou ústřední (centrální) Spolkové vlády. Členové vlády – nemusejí být členy Parlamentu – jmenuje je předseda vlády (president České spolkové republiky); při jejich volbě záleží na volném výběru presidenta, jejich počet je Číst více…

Podporujeme

Z programu Národní demokracie: Nové zemské uspořádání – Česká spolková republika (ČSR)

Moderní český stát zdědil území v historických hranicích Českého království, kodifikovaných mezinárodními úmluvami, naposledy k roku 1993. Naším cílem je napravit poruchu organického vývoje státu a národa po systému liberální demokracie, ale i po předchozích politických systémech. České království v sobě obsahuje země Čechy (Bohemii), Moravu a Slezsko; neexistují zde Číst více…

Adam Gmurczyk: Nová Evropa

Adam Gmurczyk: Nová Evropa

Autor: Adam Gmurczyk „Během posledních několika let jsme byli svědky velkého posunu v mentalitě evropských lidí. Úspěch Zlatého úsvitu, který – aniž by ztratil nebo zlikvidoval svou ideologickou identitu – také dosáhl nepopiratelných politických výsledků, je symbolem toho, v co mnozí nacionalisté v Evropě dávno přestali věřit. Při prosazování našich Číst více…

Derek Holland: Politický voják

Derek Holland: Politický voják

Následující ukázka pochází z připravované publikace “Politický voják: Prohlášení” (včetně Deklarace principů Mezinárodní Třetí pozice) autora Dereka Hollanda. Nový úvod „Od prvního vydání díla „The Political Soldier: A Statement“ uplynulo již přes deset let. Od blízkých přátelů slýchávám, že by si jeho reedice zasloužila novou předmluvu i nový obal, tímto Číst více…

Deklarace principů mezinárodní Třetí pozice

Deklarace principů mezinárodní Třetí pozice

Mezinárodní Třetí pozice je duchovně motivovaný světový pohled, který odmítá přijímanou moudrost moderního světa, že všechny národy a kultury jsou navždy odsouzeny k volbě mezi levicí a pravicí; nejrůznějšími formami socialismu a kapitalismu. Třetí pozice, založená na důkladné znalosti lidské přirozenosti a jejích zájmů, nehledá životaschopný centrismus, ale způsob myšlení Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Zákonodárná moc České spolkové republiky (ČSR)

Stavy ve stavovské společnosti Profesní stavovské kurie tvoří základ struktury politicko-sociálního zřízení stavovského státu, legitimizují stavovský stát. Stavovské kurie jsou stavy (cechy) zaměstnavatelů, zaměstnanců a svobodných povolání, církve, jakož i stavy zemědělských rolníků, spolu se stavy velkostatkářů, kam patří i česká a moravská historická šlechta. Grémia stavů – na základě Číst více…

Stavovský stát, idea a historie

Stavovský stát, idea a historie

Diskusní příspěvek Václava Ryneše na semináři “Stavovský stát, idea a historie” Vážené dámy a pánové, na začátku diskusního příspěvku na téma „Stavovský stát, idea a historie“ chtěl bych nejdříve poděkovat pořadatelům za zvolené téma, které v období komunistické totality bylo spojováno s něčím temným v dějinách Československa. Dovolte mi, abych Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Česká spolková republika (ČSR)

Moderní český stát zdědil území v historických hranicích Českého království, kodifikovaných mezinárodními úmluvami, naposledy k roku 1993. Naším cílem je napravit poruchu organického vývoje státu a národa po systému liberální demokracie, ale i po předchozích politických systémech. České království v sobě obsahuje země Čechy (Bohemii), Moravu a Slezsko; neexistují zde Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Nástin autoritativního stavovského státu s demokratickými prvky pro český národ

Národ musí respektovat minulost, být nositelem životně pozitivních tradic a mít úctu k práci svých předků. Tento odkaz s citem rozvíjet, nikoliv zavrhovat. Inspirací pro český národ by měla být Svatováclavská tradice, v níž jsou křesťanské morální hodnoty více než patrné. Rovněž je třeba stále více zdůrazňovat – a vlastně Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Historické pozadí stavovského státu

Jako východisko z ekonomického a morálního marasmu neomarxistického liberalismu, se nabízí vize stavovské, autoritativní společnosti s co nejširší subsidiaritou a s demokratickými prvky vlády, jejíž předobraz lze spatřit ve společnosti předosvícenské, tzv. stavovské feudální společnosti, kde byl autoritou z Boží milosti král, popřípadě i stavovský sněm. Pro zdárně se vyvíjející Číst více…

Podporujeme

Z programu Národní demokracie: organizace státního života – stavovský stát

Politická strana Národní demokracie minulý rok přejala ideu stavovského státu do svého programu pro 2018 – 2048, jak uvádí. Pojďme se podívat, co se píše na jejich stránkách o stavovském státu:  “Konečný stav působení naší politické strany spojujeme s dosažením nové organizace státního života, zavedení stavovského státu. V tomto uspořádání Číst více…

Generál Rudolf Gajda - manifest

Manifest generála Radoly Gajdy

Bratři a sestry! Myšlenkový i politický rozklad liberalistických a socialistických nauk vyvolal v celém takřka světě tak mohutnou obrodu nacionalismu, že ani jedna z čelných zemí evropských nezůstala nedotčena touto novou a plodnou duchovní vlnou. Došla nejprve uskutečnění v Itálii, kde její vzmach odpovídal přirozenému temperamentu italskému. Je vidět, že Číst více…