Pokud můžeme hovořit o jevu, který charakterizuje moderní svět, pak je to určitě extrémní průměrnost, zahrnující všechny aspekty našeho života. Průměrnost byla umístěna na samém vrcholu hodnotové stupnice a stala se cílem sama o sobě.

Politici se stali představiteli tyranie parlamentního systému; čtou připravené zprávy a oznámení. Jsou to zástupci, kteří nejsou schopni udělat nic víc, než papouškovat přežívající myšlenky hromadných sdělovacích prostředků.

Objevily se všechny druhy ministrů „nového náboženství“, kteří při hledání sociálních vazeb ve společnosti, která je duchovní pouští, mohou bojovat proti pravé duchovnosti pouze s bizarními ideály.

Techokraté a průmysloví vládci se nás neustále snaží přesvědčit, že jejich liberální ideologie zlepšuje kvalitu našeho života, že žijeme na prahu nového zlatého věku. Zapomněli, že jejich sliby o pokroku skončily v krvavých příkopech první světové války spolu se zlomenými kostmi.

V politice, náboženství a ekonomice nenajdeme jen pouhou přítomnost průměrnosti, ale především její nadvládu. Tuto abnormální situaci mohou změnit pouze Političtí Vojáci, jejichž cílem je eliminovat průměrnost a nahradit ji kvalitou – na všech úrovních společnosti. Taková změna vyžaduje pochopení vztahu mezi vzděláním a bojem.

Pod pojmem vzdělání nemyslíme jen hodnocení na základě toho, co se píše na papíře, v učebnicích. Vzdělání je něco mnohem hlubšího než kus papíru – je to hluboká znalost reality. Jedná se o schopnost hodnotit morální, politické a filozofické principy, na nichž byly postaveny velké kultury.

Základním úkolem mezinárodního hnutí Třetí pozice je vštípit obecný pohled na svět. To se může stát jen když je vzdělání ve službách neustálého boje. Osoba, která cituje z paměti Akvinského v latině nebo Spenglera v němčině, je skutečný intelektuál – ale pokud tato ctnost, tato znalost není použita ve službách duchovně řízené národní revoluce, pak je to k ničemu. Je to potenciál, který však – aby byl cenný – musí být živý, aktuální. K odhalení potenciálu skutečného vzdělání může dojít pouze v boji.

Ve společnosti, kde školy poskytují pouze příležitosti pro zábavu, nikoli solidní vzdělání, musí každý bojovník, každý zastánce národního radikalismu pociťovat nedostatek sebevzdělávání a neustále jej doplňovat. To zahrnuje čtení literatury, která obsahuje skutečné poznání, nikoli literaturu, která otupuje a odvádí pozornost od pravdy. To zahrnuje nezávislé studium, reflexi a analýzu. Takový přístup otevírá člověka těm hodnotám a myšlenkám, které byly dosud přehlíženy.


Text byl publikován v periodiku Szczerbiec vydaném Polským národním znovuzrozením. Všechna práva vyhrazena. Dopis k zakoupení: http://www.archipelag.org.pl/.

Zdroj: https://www.nop.org.pl/2010/12/21/derek-holland-sila-edukacji/

 

Stavovský stát 2021