Adam Gmurczyk: Nová Evropa

Adam Gmurczyk: Nová Evropa

Autor: Adam Gmurczyk „Během posledních několika let jsme byli svědky velkého posunu v mentalitě evropských lidí. Úspěch Zlatého úsvitu, který – aniž by ztratil nebo zlikvidoval svou ideologickou identitu – také dosáhl nepopiratelných politických výsledků, je symbolem toho, v co mnozí nacionalisté v Evropě dávno přestali věřit. Při prosazování našich Číst více…

Deklarace principů mezinárodní Třetí pozice

Deklarace principů mezinárodní Třetí pozice

Mezinárodní Třetí pozice je duchovně motivovaný světový pohled, který odmítá přijímanou moudrost moderního světa, že všechny národy a kultury jsou navždy odsouzeny k volbě mezi levicí a pravicí; nejrůznějšími formami socialismu a kapitalismu. Třetí pozice, založená na důkladné znalosti lidské přirozenosti a jejích zájmů, nehledá životaschopný centrismus, ale způsob myšlení Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Zákonodárná moc České spolkové republiky (ČSR)

Stavy ve stavovské společnosti Profesní stavovské kurie tvoří základ struktury politicko-sociálního zřízení stavovského státu, legitimizují stavovský stát. Stavovské kurie jsou stavy (cechy) zaměstnavatelů, zaměstnanců a svobodných povolání, církve, jakož i stavy zemědělských rolníků, spolu se stavy velkostatkářů, kam patří i česká a moravská historická šlechta. Grémia stavů – na základě Číst více…

Stavovský stát, idea a historie

Stavovský stát, idea a historie

Diskusní příspěvek Václava Ryneše na semináři “Stavovský stát, idea a historie” Vážené dámy a pánové, na začátku diskusního příspěvku na téma „Stavovský stát, idea a historie“ chtěl bych nejdříve poděkovat pořadatelům za zvolené téma, které v období komunistické totality bylo spojováno s něčím temným v dějinách Československa. Dovolte mi, abych Číst více…