Historické pozadí stavovského státu

Výkonná moc (exekutiva) České spolkové republiky (ČSR)

Spolkový president Spolkový president je volený v tajných volbách dvoukomorovým spolkovým Parlamentem na zákonem danou dobu, je současně předsedou ústřední (centrální) Spolkové vlády. Členové vlády – nemusejí být členy Parlamentu – jmenuje je předseda vlády (president České spolkové republiky); při jejich volbě záleží na volném výběru presidenta, jejich počet je Číst více…

Podporujeme

Z programu Národní demokracie: Nové zemské uspořádání – Česká spolková republika (ČSR)

Moderní český stát zdědil území v historických hranicích Českého království, kodifikovaných mezinárodními úmluvami, naposledy k roku 1993. Naším cílem je napravit poruchu organického vývoje státu a národa po systému liberální demokracie, ale i po předchozích politických systémech. České království v sobě obsahuje země Čechy (Bohemii), Moravu a Slezsko; neexistují zde Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Zákonodárná moc České spolkové republiky (ČSR)

Stavy ve stavovské společnosti Profesní stavovské kurie tvoří základ struktury politicko-sociálního zřízení stavovského státu, legitimizují stavovský stát. Stavovské kurie jsou stavy (cechy) zaměstnavatelů, zaměstnanců a svobodných povolání, církve, jakož i stavy zemědělských rolníků, spolu se stavy velkostatkářů, kam patří i česká a moravská historická šlechta. Grémia stavů – na základě Číst více…

Stavovský stát, idea a historie

Stavovský stát, idea a historie

Diskusní příspěvek Václava Ryneše na semináři “Stavovský stát, idea a historie” Vážené dámy a pánové, na začátku diskusního příspěvku na téma „Stavovský stát, idea a historie“ chtěl bych nejdříve poděkovat pořadatelům za zvolené téma, které v období komunistické totality bylo spojováno s něčím temným v dějinách Československa. Dovolte mi, abych Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Česká spolková republika (ČSR)

Moderní český stát zdědil území v historických hranicích Českého království, kodifikovaných mezinárodními úmluvami, naposledy k roku 1993. Naším cílem je napravit poruchu organického vývoje státu a národa po systému liberální demokracie, ale i po předchozích politických systémech. České království v sobě obsahuje země Čechy (Bohemii), Moravu a Slezsko; neexistují zde Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Nástin autoritativního stavovského státu s demokratickými prvky pro český národ

Národ musí respektovat minulost, být nositelem životně pozitivních tradic a mít úctu k práci svých předků. Tento odkaz s citem rozvíjet, nikoliv zavrhovat. Inspirací pro český národ by měla být Svatováclavská tradice, v níž jsou křesťanské morální hodnoty více než patrné. Rovněž je třeba stále více zdůrazňovat – a vlastně Číst více…

Historické pozadí stavovského státu

Historické pozadí stavovského státu

Jako východisko z ekonomického a morálního marasmu neomarxistického liberalismu, se nabízí vize stavovské, autoritativní společnosti s co nejširší subsidiaritou a s demokratickými prvky vlády, jejíž předobraz lze spatřit ve společnosti předosvícenské, tzv. stavovské feudální společnosti, kde byl autoritou z Boží milosti král, popřípadě i stavovský sněm. Pro zdárně se vyvíjející Číst více…

Podporujeme

Z programu Národní demokracie: organizace státního života – stavovský stát

Politická strana Národní demokracie minulý rok přejala ideu stavovského státu do svého programu pro 2018 – 2048, jak uvádí. Pojďme se podívat, co se píše na jejich stránkách o stavovském státu:  “Konečný stav působení naší politické strany spojujeme s dosažením nové organizace státního života, zavedení stavovského státu. V tomto uspořádání Číst více…