Web StavovskýStát.cz vznikl 5.5.2019 za účelem propagace myšlenky společenského zřízení zvaného stavovský stát, který byl v historii smeten dvěmi ústředními ideologiemi, tj. liberalismem (kapitalismem) a socialismem (komunismus, nacismus).

Web StavovskýStát.cz má za misi evangelizovat českou a slovenskou veřejnost o myšlence stavovského státu a rád by byl jednou svědkem jeho implementace v českých a slovenských zemích. Nestojí za námi žádná neziskovka ani ziskovka, jsme svobodní a zapálení jedinci, kteří se nechtějí dále dívat na spoušť, kterou v našich zemích potažmo v Evropě páchá jed liberalismu, dříve také jed socialismu.

Považujeme se za národně-konzervativní Čechy a Slováky, kteří vidí lék pro současnou mravní i společenskou krizi v plném obnovení naší anticko-křesťanské kultury, založené na řecké filosofii, římském právu a křesťanské tradici. Každá jiná cesta je v současnosti jen dalším bludištěm, které nakonec vždy skončí ve chřtánu prokletých nadnárodních elit, po všech “pokrokových” -ismech zbyde opět a zase jen rozvrat, odcizení, odlištění a triumf sil zla.

Stavovský stát 2021