Příčiny českých tragédií

Autor: Artemiusz Ludomił Czerniewski Bezkonkurenční kolaps česko-slovenského státu a tragédie českého národa nás nutí hledat příčiny, které jdou hlouběji než naše pozorování omezená na současnost. Teritoriální situace České republiky, zejména v dnešní době, staví tento národ do extrémně obtížných podmínek Číst více…

Zákonodárná moc České spolkové republiky (ČSR)

Profesní stavovské kurie tvoří základ struktury politicko-sociálního zřízení stavovského státu, legitimizují stavovský stát. Stavovské kurie jsou stavy (cechy) zaměstnavatelů, zaměstnanců a svobodných povolání, církve, jakož i stavy zemědělských rolníků, spolu se stavy velkostatkářů, kam patří i česká a moravská historická šlechta. Grémia stavů – Číst více…

Česká spolková republika (ČSR)

Moderní český stát zdědil území v historických hranicích Českého království, kodifikovaných mezinárodními úmluvami, naposledy k roku 1993. Naším cílem je napravit poruchu organického vývoje státu a národa po systému liberální demokracie, ale i po předchozích politických systémech. České království v sobě Číst více…

Stavovský stát, idea a historie

Diskusní příspěvek Václava Ryneše na semináři “Stavovský stát, idea a historie” Vážené dámy a pánové, na začátku diskusního příspěvku na téma „Stavovský stát, idea a historie“ chtěl bych nejdříve poděkovat pořadatelům za zvolené téma, které v období komunistické totality bylo Číst více…

Stavovský stát 2021Stavovský stát 2021