Příčiny českých tragédií

Autor: Artemiusz Ludomił Czerniewski Bezkonkurenční kolaps česko-slovenského státu a tragédie českého národa nás nutí hledat příčiny, které jdou hlouběji než naše pozorování omezená na současnost. Teritoriální situace České republiky, zejména v dnešní době, staví tento národ do extrémně obtížných podmínek Číst více…

Zákonodárná moc České spolkové republiky (ČSR)

Profesní stavovské kurie tvoří základ struktury politicko-sociálního zřízení stavovského státu, legitimizují stavovský stát. Stavovské kurie jsou stavy (cechy) zaměstnavatelů, zaměstnanců a svobodných povolání, církve, jakož i stavy zemědělských rolníků, spolu se stavy velkostatkářů, kam patří i česká a moravská historická šlechta. Grémia stavů – Číst více…

Stavovský stát 2021Stavovský stát 2021