Historické pozadí stavovského státu a jeho dvě varianty

Jako východisko z ekonomického a morálního marasmu neomarxistického liberalismu, se nabízí vize stavovské, autoritativní společnosti s co nejširší subsidiaritou a s demokratickými prvky vlády, jejíž předobraz lze spatřit ve společnosti předosvícenské, tzv. stavovské feudální společnosti, kde byl autoritou z Boží milosti král, popřípadě i stavovský sněm. Pro zdárně se vyvíjející stát je nezbytný soulad mezi duchovně morálními principy a společenským Číst více…

Stavovský stát 2021